16 dec 2015 16:39

Overheidsopdracht voor Defensie: toegang tot de database IHS/Jane's

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput om een overheidsopdrachtenprocedure op te starten waarbij verschillende componenten van Defensie toegang krijgen tot de database IHS/Jane's.

De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking heeft betrekking op het afsluiten van een open meerjaarlijks contract (2016-2019) voor de toegang tot de database IHS/Jane's ten voordele van de Zeemacht en de cel Open Source Intelligence (OSINT) van ACOS IS maar ook ten voordele van het Operationeel Centrum (COps) en de Inlichtingen- en Veiligheidsschool (IVS).