07 okt 2022 18:22

Overheidsopdracht voor Fedasil

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor rekening van Fedasil, voor 3500 opvangplaatsen voor asielzoekers.

Om, in afwachting van de nieuwe plaatsen die in het kader van de overheidsopdracht zullen worden gecreëerd, geen capaciteit te verliezen, worden de sites in Jalhay, Hasselt, Marcinelle en Luik die door privé-operatoren worden uitgebaat, tot 15 maart 2023 verlengd.