18 nov 2022 16:22

Overheidsopdracht voor Fedasil

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor Fedasil, om bewakingsopdrachten in diverse opvangcentra en de hoofdzetel uit te voeren.

Concreet heeft deze overheidsopdracht als doel een bewakingsfirma aan te duiden die in specifieke gevallen kan ingezet worden om de veiligheid van de bewoners en het personeel in de centra van Fedasil te helpen garanderen. Het betreft een raamcontract voor een periode van vier jaar.