21 apr 2017 16:33

Overheidsopdracht voor FOD Financiën: vernieuwing en uitbreiding van het netwerk Megaports

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor het vernieuwen en uitbreiden van het netwerk Megaports. 

In 2004 heeft de FOD Financiën een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Ministerie van Energie van de Verenigde Staten van Amerika om deel te nemen in het Megaports Initiative. In dit verband is sinds 2007 een belangrijk glasvezelnetwerk ter beschikking gesteld van de douane. De huidige huurovereenkomst is verlopen. Dit project beoogt de verderzetting van de huidige douane backbone aansluiting van 15 sites betrokken bij het Megaports project voor een periode van 5 jaar, tot en met 28 februari 2022.