07 jun 2020 10:52

Overheidsopdracht voor het onderhoud van de optische en IP-infrastructuur van Belnet

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid David Clarinval akkoord met de publicatie van een overheidsopdracht voor het onderhoud van de (bestaande en toekomstige) optische en IP-infrastructuur van Belnet, de levering van aanvullende apparatuur en aanverwante diensten.

De opdracht is verdeeld in drie percelen die elk een kaderovereenkomst vormen. Deze nieuwe opdracht moet de administratieve en technische diensten van Belnet in staat stellen efficiënter te werk te gaan door identieke samenwerkingsmethoden en vereisten te definiëren voor toekomstige inschrijvers. De ervaring heeft namelijk geleerd dat afzonderlijke contracten en SLA's (Service Level Agreements) kunnen leiden tot storingen en complicaties in de operationele opvolging. De opdracht zal worden gegund volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling.