20 apr 2012 19:51

Overheidsopdracht voor Landsverdediging

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een overheidsopdracht uit te schrijven voor de aankoop van 60 mm munitie van verschillende types van mortier.

De munitie wordt gebruikt om de richter-stukscommandanten te trainen in het gebruik van de mortierwapens. Er wordt ook een operationele reserve aangelegd. De opdracht loopt vier jaar.