15 mei 2009 12:25

Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten voor Landsverdediging

Overheidsopdrachten voor Landsverdediging

De ministerraad heeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem toestemming gegeven om toe te treden tot het memorandum of understanding tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het memorandum dient om het beleid voor logistieke ondersteuning uit te voeren voor de hoofdstuwing van de gasturbine SPEY SM1A aan boord van de Belgische multifunctionele fregatten.

De ministerraad keurde ook de overheidsopdracht goed voor de operationele huur van desktops en laptops in het kader van de vervanging van het informaticapark van landsverdediging.