13 mei 2022 17:22

Overheidsopdrachten van de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met de lancering van twee overheidsopdrachten voor de federale en de lokale politie.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • een overheidsopdracht betreffende de aankoop van helmen en gasmaskers voor het genegotieerd beheer van de publieke ruimte (GBOR) ten voordele van de geïntegreerde politie
  • een overheidsopdracht betreffende een meerjarige raamovereenkomst voor leveringen voor de huur van anonieme gepantserde berlines en SUV’s, ten voordele van de federale politie