13 dec 2013 19:19

Overheidsopdrachten voor de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken om een overheidsopdracht te gunnen voor de digitale overdracht van de kandidatenlijsten en de kiesresultaten van de verkiezingen 2014 en een voor het onderhoud van de geautmatiseerde stemsystemen (digivote/jites).

Er wordt een overeenkomst met de firma STESUD volgens dezelfde voorwaarden gesloten als voor het contract RRN2/2007 van 23 januari 2008 voor de registratie, de verwerking en de verspreiding van de kiesresultaten, behalve wat de stand-by kosten vanaf 1 juni 2014 betreft.

Een tweede overeenkomst met de firma STESUD wordt gesloten voor de verlenging van het onderhouds- en bijstandscontract van de geautomatiseerde stemsystemen (digivote/jites) van 12 januari 2006 tot de verkiezingen van 25 mei 2014.