12 jun 2015 15:12

Overheidsopdrachten voor de FOD Financiën: Corporate Scanning System, GCOS8-mainframecontract en Fisconetplus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt drie overheidsopdrachtendossiers goed voor de FOD Financiën. 

Het gaat om de volgende dossiers:

  • een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de dienstenopdracht met betrekking tot het onderhoud van het platform Corporate Scanning System
  • de verlenging met een jaar van het onderhoud van het GCOS8-mainframesysteem met de fabrikant van het materiaal en de huidige contractant Bull
  • de verlenging, bij uitgeverij Wolters Kluwer NV, van 1 januari 2016 tot 31 december 2019, van de overheidsopdracht met betrekking tot de elektronische abonnementen op juridische, fiscale of economische tijdschriften door middel van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking