17 mei 2024 20:12

Overheidsopdrachten voor de FOD Justitie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt akkoord met het opstarten van diverse overheidsopdrachten voor de FOD Justitie. 

Het gaat om de volgende dossiers:

  • het beheer van telefoniediensten voor gedetineerden in de Belgische penitentiaire inrichtingen 
  • het adaptieve en correctieve onderhoud en de applicatieve monitoring van de toepassing 'SIDIS Suite', dat de leidinggevenden van de Belgische gevangenissen ondersteunt bij het detentiebeheer
  • de dienstverlening aangaande de gekwalificeerde elektronische handtekening binnen Justitie (JustSign) op korte termijn
  • de dienstverlening aangaande de gekwalificeerde elektronische handtekening binnen Justitie (JustSign) op lange termijn
  • het afdrukken, behandelen en verzenden van brieven (JustSend) die geen verband houden met de financiële en administratieve behandeling van geldboeten 
  • het beheer van het Crossborder-boeteplatform 
  • de verlenging van de huidige overeenkomst voor het onderhoud van de technische infrastructuur van de FOD Justitie
  • een raamovereenkomst inzake de strategische en operationele ondersteuning op het gebied van ICT