14 mrt 2014 17:27

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem akkoord met een reeks overheidsopdrachten.

De ministerraad keurt de gunning goed van de volgende overheidsopdrachten:

  • de hernieuwing van informatica-uitrusting (pc-laptops-schermen) van Defensie via een operationele leasing voor een periode van 5 jaar
  • de verwerving, de installatie en de integratie van een informatie-infrastructuur ten voordele van de algemene dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV)
  • de verwerving van commercial-off-the-shelf (COTS) datasystemen (workstations, servers, schermen en randapparatuur) van de Air Defense Command & Control (MASE ) systemen van het Control & Reporting Center (CRC)
  • de aanvullende levering van 4 sets genie-uitrusting voor PIRANHA
  • de aankoop van 25 vliegtuigbrandstofbevoorradingsvoertuigen van 18000L voor kerosine en 5 tankaanhangwagens van 18000L voor kerosine, en een meerjarige overeenkomst 

Daarnaast gaat de ministerraad akkoord met de lancering van de volgende overheidsopdrachten:

  • de Frans-Belgische samenwerking inzake de ondersteuning en het operationeel gebruik van de helikopter NH90, in het kader van de technische overeenkomst tussen België en Frankrijk betreffende hun samenwerking voor de ondersteuning van de NH90 helikopters 
  • het onderhoud van de vaste strategische HF-middelen van Defensie en van het BRASS-systeem 
  • de verwerving van munitie 5,7 mm Ball (SS190) voor pistool FiveSeven en machinepistool P90