01 mrt 2012 18:51

Overheidsopdrachten voor Landsverdediging

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om twee overheidsopdrachten uit te schrijven voor Landsverdediging:

  • een overheidsopdracht voor de aankoop van 395 valschermen voor paracommandos via het agentschap NATO Maintenance and Supply Agency
  • een overheidsopdracht voor een overeenkomst voor vier jaar voor het transport van delegaties. Het aantal commerciële voertuigen bij Landsverdediging kan zo worden beperkt na de opheffing van BTax