01 jun 2022 16:02

Overlegcomité bereikt akkoord rond screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen

De verschillende regeringen van ons land hebben een samenwerkingsakkoord bereikt voor de ontwikkeling van een screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen in gevoelige sectoren die van belang zijn voor de openbare orde en veiligheid of strategische belangen. De screening moet voorkomen dat investeerders van buiten de Europese Unie de controle, de eigendom of het beheer verwerven over kritieke infrastructuur in ons land.

Om de screening mogelijk te maken wordt een Interfederale Screeningcommissie opgericht, samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende overheidsinstanties en administratief ondersteund door de FOD Economie. De screeningcommissie wordt het centraal orgaan dat zich zal zich buigen over buitenlandse investeringen die een aandeel van meer dan 10% of 25%  van de aandelen van het bedrijf vertegenwoordigen, afhankelijk van het domein waarin wordt geïnvesteerd.

Met de samenwerkingsovereenkomst schakelt België zich in binnen een Europees kader. Reeds in 2019 werd Europese regelgeving hieromtrent goedgekeurd, die een mechanisme voor samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie en richtlijnen voor een screeningsmechanisme door de lidstaten omvat.

Het Belgische screeningmechanisme zal van toepassing zijn op investeringen van actoren buiten de Europese Unie in volgende domeinen:

  1. Kritieke infrastructuur met betrekking tot bijvoorbeeld energie, gezondheid, media en defensie;
  2. Technologie en productiemiddelen die essentieel zijn voor onze veiligheid en technologie van strategisch belang (zoals bijvoorbeeld artificiële intelligentie, robotica, halfgeleiders en nucleaire technologie);
  3. De levering van basisgoederen in verband met voedselzekerheid, energie of grondstoffen;
  4. Toegang tot of controle over gevoelige informatie, inclusief persoonsgegevens;
  5. De private beveiligingssector;
  6. Vrijheid en pluralisme van de media

Het instellen van één interfederaal Belgisch screeningsmechanisme verzekert bovendien ook de aantrekkelijkheid van België als investeringsland.

Eerste Minister Alexander De Croo wijst op het belang van een screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen. “België is een open economie en buitenlandse investeringen zijn en blijven voor ons land heel erg belangrijk. Toch mogen we niet naïef zijn. Zeker in sectoren van strategisch belang zoals energie, gezondheid en media is het noodzakelijk dat we nagaan of buitenlandse investeringen onze eigen veiligheid niet in het gedrang brengen.”

Vicepremier en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne is zeer tevreden dat, na vele maanden van hard werk en onderhandelingen, deze samenwerkingsovereenkomst met de regio's en gemeenschappen nu kan worden gesloten. “Binnenkort zullen we onze strategische belangen en nationale veiligheid beter kunnen verdedigen tegen buitenlandse inmenging. Gelet op de huidige geopolitieke situatie en de oorlog in Oekraïne komt dit mechanisme geen dag te vroeg. De overeenkomst zal onze economie weerbaarder maken en de strategische autonomie van ons land versterken.”

Het samenwerkingsakkoord zal in de loop van dit jaar door de verschillende parlementen worden behandeld, om vanaf 1 januari 2023 in werking te kunnen treden.