06 dec 2013 18:55

Overname van het deel van het Belgische Maatschappij voor Internationale Investering in het BIO-kapitaal

De Belgische staat neemt het deel van de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering in het kapitaal van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden over. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille legde het voorstel aan de ministerraad voor. 

De Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) wenst zich terug te trekken uit het maatschappelijke kapitaal van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en zijn aandeel aan de de Belgische staat over te dragen, de enige andere aandeelhouder. De BMI draagt zijn aandeel met een waarde van 2.544.255,54 euro over, wat overeenkomt met de boekwaarde van het aandeel.

De opdracht van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) is het ondersteunen van een privésector in de opkomende en ontwikkelingslanden om economische groei en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken in het kader van de Millenniumdoelen.