26 feb 2014 14:41

Panda’s, olifanten, ijsberen: het CITES-Verdrag beschermt ze allemaal

Sinds vorige zondag is Pairi Daïza de nieuwe thuis van twee panda’s die vanuit China zijn aangekomen met een CITES-uitvoervergunning. Maar kent u dit CITES-Verdrag dat de handel in bedreigde dier- en plantensoorten regelt? Op maandag 3 maart viert CITES haar dertigjarig bestaan in België.

Op maandag 3 maart, de Internationale Dag van de wilde fauna en flora, zullen wetenschappers, douaniers, vertegenwoordigers van ngo’s en kwekers van zeldzame soorten samenkomen om de balans op te maken van de toepassing van het CITES-Verdrag in ons land.
De handel in symbolische soorten als de olifant of de ijsbeer brengt vaak een polemiek op gang. Moeten we streven naar een volledig verbod op de jacht (het is verboden om op de olifant te jagen in de meeste Afrikaanse landen) of de jacht controleren via duurzaam toerisme (zoals het geval zou kunnen zijn voor de ijsbeer)? Het antwoord is niet altijd even eenvoudig. Zo toont het voorbeeld van de aquacultuur van de steur (voor kaviaar) aan dat de handel ook een overlevingsmiddel kan zijn voor soorten die in gevaar zijn.
In bijlage vindt u het programma van de studiedag. 

De federale Minister bevoegd voor het CITES-Verdrag zal de studiedag openen vanaf 9u15.

Informatie voor de pers
De ontvangst van de pers is voorzien van 8u45 tot 9u15.
Er is een dossier beschikbaar met de interventies van alle sprekers.
Contactpersoon: Mieke Van de Velde
Tel: 0474/86.57.34 / E-mail: mieke.vandevelde@milieu.belgie.be
CITES biedt bescherming aan meer dan 34.000 dieren- en plantensoorten. Afgeleide producten en delen van dieren en planten zoals huid, vlees, eieren, … vallen ook onder het CITES-Verdrag. Voor sommige soorten is de handel totaal verboden. Andere soorten mogen onder bepaalde voorwaarden op de markt worden gebracht. Meer informatie daarover vindt u op www.cites.org.