30 jun 2006 17:00

Pensioendienst voor de overheidssector

Inning van ontvangsten voor de pensioendienst van de overheidssector

Inning van ontvangsten voor de pensioendienst van de overheidssector

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van bepaalde ontvangsten voor de pensioendienst van de overheidssector. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Pensioenen Bruno Tobback. Het ontwerp wijzigt de reglementering, zodat de pensioendienst eigen ontvangsten kan innen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voogelegd.