25 jan 2013 11:55

Pensioendiensten verdubbelen inspanningen om armoederisico bij gepensioneerden terug te dringen

Minister van Pensioenen Alexander De Croo en Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block gaan de pensioendiensten vragen hun inspanningen te verdubbelen zodat mensen die recht hebben op een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) dat supplement ook effectief krijgen. De Croo en De Block willen zo het armoederisico bij ouderen verminderen. Ze deden die toezegging vandaag tijdens een ontmoeting met welzijnsorganisatie Welzijnszorg.

Minister van Pensioenen Alexander De Croo en Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block gaan de pensioendiensten vragen hun inspanningen te verdubbelen zodat mensen die recht hebben op een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) dat supplement ook effectief krijgen. De Croo en De Block willen zo het armoederisico bij ouderen verminderen. Ze deden die toezegging vandaag tijdens een ontmoeting met welzijnsorganisatie Welzijnszorg.

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een financiële hulp voor gepensioneerden die niet over voldoende middelen beschikken. Een IGO kan worden toegekend vanaf de leeftijd van 65 jaar na een onderzoek van alle inkomsten en bestaansmiddelen van de gepensioneerde (naast pensioen, o.m. ook beroepsinkomsten en roerende inkomsten). Sinds 2004 gaat de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) bij nieuwe pensioenaanvragen automatisch na of mensen recht hebben op het supplement. Sinds 2010 gebeurt dat automatisch onderzoek ook voor vervroegd pensioneerden, genieters van een tegemoetkoming voor gehandicapten of leefloners die 65 jaar worden.

Om ervoor te zorgen dat oudere gepensioneerden die recht hebben op een IGO het supplement ook effectief ontvangen, startte in oktober 2010 een grote inhaaloperatie. Voor hen gaat de RVP na of gepensioneerden die sinds 2001 met pensioen zijn gegaan zijn toch geen recht hebben op een IGO. De behandeling van de pensioendossiers uit het verleden is een zeer zware klus die heel wat mensen en middelen vraagt, maar vaak ook erg traag verloopt omdat de nodige gegevens niet onmiddellijk beschikbaar zijn.

Eind 2012 werden zo al ongeveer 9.000 dossiers behandeld. In 720 dossiers werd een IGO toegekend. Het gemiddeld bedrag van de toegekende inkomensgarantie is 107 EUR per maand. Geschat wordt dat er nog ongeveer 13.000 dossiers moeten onderzocht worden. Dit onderzoek zal nog een aantal jaren in beslag nemen. Immers, hoe ouder het pensioendossier, hoe tijdsintensiever het onderzoek.

Alexander De Croo en Maggie De Block willen nu dat die inspanningen worden verdubbeld zodat deze inhaaloperatie op twee jaar tijd is voltooid. Door de geplande hervorming van de IGO en de vermindering van de administratieve rompslomp komt er voor de pensioendiensten ruimte vrij om de lopende inhaaloperatie dubbel zo snel te doen.

Gepensioneerden die voor 2001 op vervroegd pensioen gingen of voor 2004 op hun 65ste met pensioen gingen, kunnen hun dossier op aanvraag door de RVP laten onderzoeken. Dat kan ook voor mensen wiens financiële situatie is verslechterd sinds de leeftijd van 65 jaar. Zij kunnen hun aanvraag doen via drie kanalen: (1) het gemeentebestuur (hoofdverblijfplaats), (2)  de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP-zitdagen in de gemeenten, regionale kantoren of Zuidertoren te Brussel) of (3) online via www.pensioenaanvraag.be.