21 feb 2020 14:59

Pensioenen in de overheidssector: invoering van de gelijkstelling voor het pensioen van het verlof voor mantelzorgers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de gelijkstelling voor het pensioen van het verlof voor mantelzorgers invoert voor de federale ambtenaren en deze van de autonome overheidsbedrijven.

Het ontwerp zorgt ervoor dat het mantelzorgverlof in aanmerking komt voor het pensioen van de federale statutaire ambtenaren en dat van de autonome overheidsbedrijven, naar analogie met de gelijkstelling voor het werknemerspensioen.

Daarvoor voegt het ontwerp het verlof toe aan de lijst van verloven in bijlage van de wet van 6 januari 2014 omtrent de zesde staatshervorming over de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met verloven toegekend in het kader van de erkende mantelzorg