21 feb 2020 14:59

Ministerraad van 21 februari 2020

De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 21 februari 2020, onder het voorzitterschap van eerste minister Sophie Wilmès.

De ministerraad nam volgende beslissingen: