21 feb 2020 14:59

Uitbreiding van de terugbetaling van contraceptiva en de morningafterpil

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de terugbetalingsmogelijkheden voor contraceptiva en de morningafterpil uitbreidt.

Het ontwerp voert twee wijzigingen door in het koninklijk besluit van 16 september 2013, namelijk:

  • de verhoging van de maximumleeftijd om van de tegemoetkoming 'contraceptie bij jongeren' te kunnen genieten van 20 jaar naar 24 jaar
  • de schrapping van elke leeftijdsgrens voor wat de tegemoetkoming bij de morningafterpil betreft

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 april 2019, die het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 21 jaar wijzigt