06 dec 2002 16:00

Pensionering van bepaalde personeelsleden van de NMBS

Op voorstel van minister van Mobiliteit en Vervoer Isabelle Durant, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de pensioenleeftijd van bepaalde personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Op voorstel van minister van Mobiliteit en Vervoer Isabelle Durant, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de pensioenleeftijd van bepaalde personeelsleden van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Het betreft het verlengen van de mogelijkheid (*) die aan het rijdend personeel van de NMBS wordt aangeboden om op 55 jaar met pensioen te gaan, voor zover zij over 30 dienstjaren beschikken. Deze maatregel wordt verlengd voor de periode 2003-2005. De NMBS rechtvaardigt deze verlenging door het zware karakter van het werk, met name wegens de onregelmatige uren. In het vooruitzicht van de besprekingen over het ondernemingsplan, vernieuwt de regering de maatregel voor drie jaar. Er wordt echter afgesproken dat de nationale paritaire commissie van de NMBS de toestand in 2005 zal evalueren in het licht van de ontwikkeling van het bedrijf en eventueel statutaire wijzigingen zal voorstellen.