26 apr 2019 11:32

PERSBERICHT: Sluit je bij ons aan en zet vaccinatie in de schijnwerpers!

Eind april staat in het teken van een belangrijk evenement: de World Immunization Week van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Sluit je aan bij de Hoge Gezondheidsraad (HGR) om de voordelen van vaccinatie in de schijnwerpers te zetten en het publiek verder bewust te maken van de effecten van vaccinatie op eenieders leven, hier en over de hele wereld. Bij deze gelegenheid publiceert de Raad herzieningen van 3 van zijn belangrijke aanbevelingen: de aangepaste basisvaccinatiekalender, de aanbevelingen voor seizoensgriep 2019-2020 en zijn aangepaste aanbevelingen voor vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid) in België.

Vaccinatiekalender: een gids voor de beste bescherming door vaccinatie - levenslang!
De Raad beschrijft de aanbevolen vaccinaties voor de hele bevolking, vanaf de geboorte tot de volwassen leeftijd. In vergelijking met de voorgaande jaren blijft de kalender van 2019 voor zuigelingen onveranderd. Wel zijn er een aantal nieuwigheden voor jonge kinderen, jongeren en volwassenen.

• De leeftijd van de tweede dosis MBR (Mazelen-Bof-Rubella) vaccin wordt verlaagd naar 7-9 jaar om een betere controle te krijgen over de uitroeiing van mazelen in de Belgische bevolking;
• De vaccinatie tegen HPV (humaan papillomavirus) geldt nu ook voor jongens. Jongens en meisjes in een leeftijdscohort tussen 9-14 jaar krijgen deze vaccinatie aangeboden. Voor de schoolgeneeskunde is dit een schoolcohort tussen 11-13 jaar;
• Ook volwassenen genieten van de bescherming door vaccinatie op verschillende momenten van het leven: ofwel in functie van hun leeftijd, ofwel naar aanleiding van een bepaalde fysiologische toestand, bijvoorbeeld zwangerschap of in het kader van een chronische aandoening. De HGR vond het nuttig om ook deze afspraken op volwassen leeftijd in zijn vaccinatiekalender vast te leggen.

Het regelmatig bijwerken van de vaccinatiekalender op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten maakt het mogelijk om voor elke vaccinatie waarvoor het belangrijk is dat deze wordt aangeboden aan bevolking, het vaccinatiemoment zo goed mogelijk af te stemmen op de beschikbare vaccins, de epidemiologie van de ziekten in ons land en de gepaste leeftijd. De HGR besteedt een bijzondere aandacht aan deze fundamentele missie die aan hem is toevertrouwd.

Het volledige advies (HGR_9141) is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: 
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9141-basisvaccinatieschema

 

Noteer in je agenda voor oktober: vaccinatie tegen de seizoensgriep!
De Raad houdt zich aan de aanbeveling voor vaccinatie tegen seizoensgriep voor de volgende 3 doelgroepen: Groep 1 Personen met een risico op complicaties (zwangere vrouwen, alle patiënten > 6 maanden met een chronische ziekte, personen > 65 jaar, personen die verblijven in een instelling, kinderen > 6 maanden onder langdurige aspirinetherapie); Groep  2 personen werkzaam in de gezondheidssector; Groep 3 personen die onder hetzelfde dak wonen als personen uit groep 1 of kinderen jonger dan 6 maanden. Daarnaast moet ook worden overwogen om alle personen tussen 50 tot 65 jaar te vaccineren.

Dit jaar verduidelijkt de HGR bovendien zijn aanbeveling om tegen de griep te vaccineren van midden oktober tot midden december omdat de quadrivalente vaccins op de markt maximale bescherming bieden binnen 10 tot 15 dagen na de injectie. Het griepseizoen duurt gemiddeld 8 tot 12 weken. Zolang de piekincidentie van influenza niet is bereikt, is het altijd zinvol om zich te laten vaccineren. Na de piekincidentie kan de vaccinatie van geval tot geval worden overwogen door de behandelende arts.

Het volledige advies (HGR_9531) is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: 
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9531-vaccinatie-tegen-griep

 

Bij bijtletsels: raadpleeg snel je arts en praat over vaccinatie tegen rabies!
Rabiës wordt overgedragen via het speeksel van een besmet zoogdier of een besmette vleermuis. Het virus kan het lichaam binnenkomen via een beet, een krab of door een lik op de slijmvliezen. Aan reizigers wordt geadviseerd om uit de buurt van (wilde) dieren, straatdieren en andere niet-vertrouwde huisdieren te blijven. Ook dode dieren mag men niet aanraken. Kinderen moeten extra in het oog worden gehouden.

In landen waar rabiës voorkomt, worden reizigers vaak gebeten, gekrabd of gelikt door zoogdieren, vooral honden maar ook katten en apen. Rabiës veroorzaakt een hersenontsteking. De ziektesymptomen kunnen al na 7 dagen maar ook pas maanden later optreden. Een fataal verloop kan enkel worden voorkomen door onmiddellijke actie na een mogelijke besmetting. Eens er ziektesymptomen zijn, is er steeds (100 %) een dodelijke afloop. Er bestaat geen behandeling.

Bij hoog risico wordt bovendien preventieve vaccinatie aanbevolen.

Het volledige advies (HGR_9499) is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad: 
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9499-vaccinatiefiche-rabies

 

Neem voor meer informatie contact op met:

De website van de Hoge Gezondheidsraad: www.hgr-css.be.
 

Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Met het oog op de bescherming en de verbetering van de volksgezondheid, brengt de Hoge Gezondheidsraad wetenschappelijke adviezen uit als leidraad voor beleidsmakers en gezondheidswerkers. Dankzij zijn netwerk van experts en zijn interne medewerkers, baseert hij deze onpartijdige en onafhankelijke adviezen op een multidisciplinaire evaluatie van de huidige stand van de wetenschap. Zo heeft de HGR een systeem van beheer van mogelijke belangenconflicten ingesteld. De Raad verstrekt zijn adviezen op verzoek van de Minister of op eigen initiatief en maakt ze openbaar.

Alle openbare adviezen en brochures zijn te vinden op de website: www.hgr-css.be