29 jul 2022 18:01

Persbericht van de Risk Management Group: vaccinatie tegen apenpokken wordt uitgebreid naar meer risicogroepen

Sinds 11 juli kunnen sommige zorgverleners en personen die een onbeschermd hoog of zeer hoog risico contact hadden met een besmette persoon zich laten vaccineren tegen apenpokken, in één van de 9 referentiecentra. België beschikt dankzij het Europese HERA over een voorraad van 3.040 dosissen van het Jynneos-vaccins (het pokkenvaccin van de laatste generatie).

Gezien bij de contactopsporing de identificatie van de contacten heel moeilijk is en het aantal personen dat zich tijdig aandient na een onbeschermd hoog risicocontact beperkt blijft, worden vanaf volgende week deze strikte voorwaarden uitgebreid zodat meer risicopersonen kunnen gevaccineerd worden en dit voor ze blootgesteld worden aan het virus. 

Recent heeft de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke nog eens 30.000 vaccindosissen tegen het apenpokkenvirus gekocht. Die zullen geleverd worden in het najaar. Dan zal de doelgroep opnieuw kunnen uitgebreid worden.

Wie kon zich al laten vaccineren?

De volgende doelgroepen konden zich al laten vaccineren, bij voorkeur binnen de 4 dagen na blootstelling (zogenaamde Post-Exposure Vaccinatie of PEV):

  • immuungecompromitteerden na een hoogrisico contact (bv besmet gezinslid of het delen van kleding, beddengoed, keukengerei met een patiënt met huiduitslag);
  • personen na een zeer hoogrisico contact (bv. seksueel contact,  langdurig huid-op-huidcontact met een persoon met huiduitslag of een wonde);
  • zorgpersoneel na een hoogrisico contact zonder bescherming (bv langdurig face-to-facecontact, die in aanraking komt met lichaamsvloeistoffen van een besmette patiënt, blootstelling aan aërosolen).

Wie komt er nu bijkomend in aanmerking?

Op basis van het advies van de ‘Risk Assessment Group’ (RAG), besliste de ‘Risk Management Group’ (RMG) van de verzamelde gezondheidsautoriteiten dat vanaf volgende week ook de volgende risicogroepen een vaccin kunnen ontvangen (zogenaamde Pre-Exposure Vaccinatie of PrEV):

- mannelijke en transgender sekswerkers;

- mannen die seks hebben met mannen (MSM), die HIV+ zijn of ‘HIV-Prep therapie’ krijgen en die minstens twee SOA’s hadden het voorbije jaar;

- personen met immuunstoornissen en een hoge kans op infectie;

- laboratoriumpersoneel die de virusculturen behandelen.

Hun aantal wordt geschat op een 2.000-tal personen. Zij krijgen nu hun eerste dosis en hun tweede dosis vanaf de levering van de bijkomende dosissen in het najaar. Personen met een immuunstoornis die in aanmerking komen voor de vaccinatie krijgen hun 2e dosis nu al na 28 dagen. 

Personen die het klassieke pokkenvaccin hebben gehad, worden in principe niet opnieuw gevaccineerd, behalve indien zij een immuunstoornis hebben.

Waar kan men zich laten vaccineren?

De vaccins worden verdeeld over de referentiecentra in ons land. Op korte termijn zullen we communiceren waar iemand die denkt in aanmerking te komen, meer informatie kan bekomen. Hoe dan ook zal in overleg met de arts van het referentiecentrum bepaald worden of het nuttig is dat je gevaccineerd wordt, ter plaatse in het referentiecentrum. Voor de sekswerkers zal er ook gewerkt worden via een aantal organisaties die deze groep best kennen en vlot kunnen bereiken.

393 gevallen van apenpokken in België

Sinds begin mei 2022 worden in België, net als in het buitenland, gevallen van apenpokken gemeld, die geen link hebben met een reis naar West- of Centraal-Afrika, het gebied waar dit virus vaker circuleert. Op 25 juli meldde Sciensano 393 bevestigde gevallen in België: 218 gevallen in Vlaanderen, 133 gevallen in Brussel en 42 gevallen in Wallonië. Ze zijn tussen 20 en 71 jaar oud. Het gaat bijna uitsluitend over mannen die seks hebben met andere mannen en meestal meerdere seksuele partners hebben. Voor de bredere algemene bevolking wordt het risico als erg laag ingeschat op basis van de huidige wetenschappelijke informatie.

Om de uitbraak te controleren is een snelle diagnosestelling belangrijk. Bij vermoeden van apenpokken contacteer je best zo snel mogelijk je arts die je desgevallend kan doorverwijzen. Je dient dan tot 3 weken in isolatie te gaan om overdracht naar anderen te voorkomen. Via diverse organisaties zullen de sensibilisatiecampagnes nog geïntensifieerd worden.

De richtlijnen voor de zorgverleners worden momenteel ook geüpdatet en zullen volgende week gepubliceerd worden door Sciensano.