29 feb 2024 21:41

PERSBERICHT van RISK MANAGEMENT GROUP - Niveau respiratoire infecties daalt van code oranje naar code geel

Op donderdag 29 februari besloot de RMG (Risk Management Group) na een advies van de RAG (Risk Assessment Group) om het beheersniveau van luchtweginfecties te verlagen van code oranje naar code geel.   

Sciensano, de RAG et de RMG volgen de verschillende gezondheidsrisico’s van nabij op. 

We stellen momenteel een vermindering van de luchtweginfecties en een verlaagde druk op het gezondheidssysteem vast.   

De aanbevelingen voor de algemene bevolking blijven het respecteren van de basishygiënemaatregelen om de meest kwetsbaren te beschermen:   

  • Handen wassen 
  • Hoesten en niezen in een papieren zakdoek of in de elleboog 
  • Binnenruimtes ventileren 
  • Thuis blijven wanneer je ziek bent 
  • Een chirurgisch masker dragen tijdens contacten met anderen wanneer men symptomen vertoont 

Personeel in de gezondheidszorg kan ook patiënten of kwetsbare personen vragen een mondmasker te dragen in de volgende gevallen:    

  • wanneer respiratoire symptomen aanwezig zijn;   
  • voor ouderen, vooral 65-plussers en mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes, chronische en acute longziekten, kanker, obesitas, chronisch nierfalen en een zwak immuunsysteem.