03 okt 2016 16:53

Persconferencie: lancering van een nieuwe educatieve 2050-webtool

De federale Minister voor Leefmilieu, mevrouw Marie Christine Marghem, en de federale Dienst Klimaatverandering hebben het genoegen u uit te nodigen op een persconferentie: De lancering van een nieuwe educatieve 2050-webtool
 

 

Tijdens deze persconferentie kan u kennismaken met een nieuwe, interactieve en educatieve webtool die alle burgers - en leerlingen van de 3de graad secundair in het bijzonder – moet aansporen een debat op te starten over de manier waarop we kunnen evolueren naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050. Deze webtool werd ontwikkeld in navolging op het Akkoord van Parijs.

 

Deze persconferentie zal doorgaan op : woensdag 5 oktober 2016 om 11u15 in het Instituut Saint-Boniface Parnasse, Viaductstraat 82, 1050 Brussel (Elsene)

 

Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap, en Prof. Jürgen Kropp, verbonden aan het ‘Potsdam Institute for Climate Impact Research’ en CEO van ‘Climate Media Factory’, zullen tijdens deze persconferentie via een videoboodschap al meteen hun reactie geven over deze webtool. Ook zullen enkele leerlingen van de 3de graad secundair van het Brusselse Instituut Saint-Boniface Parnasse bij wijze van voorbeeld kort de opportuniteiten en de uitdagingen van hun eigen transitiescenario toelichten.

 

Voor meer inlichtingen: 

Ingrid Van Daele, woordvoerster minister Marghem: ingrid.vandaele@marghem.fed.be, 0470 32 02 62 

Luc Dries, Dienst Klimaatverandering: luc.dries@milieu.belgie.be, 0473 338 340