02 mei 2022 12:13

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

De IMC Volksgezondheid lanceert de GovApp : sneller en nog veiliger meldingen van de overheid ontvangen

De COVID-19 crisis heeft eens te meer het belang getoond van correcte en betrouwbare overheidsinformatie die de burger op een gebruiksvriendelijke manier kan terugvinden.  In de voorbije maanden zijn websites, campagnes, brochures, ... opgemaakt en georganiseerd, naast digitale applicaties zoals Coronalert en CovidSafe.  Deze apps bleken niet alleen handig, maar ook heel populair.  Coronalert werd 3,9 miljoen keer gedownload en CovidSafe maar liefst 8,6 miljoen keer.  De overheid wilt daarom verder gebruik maken van dit type van communicatie en lanceert vandaag de GovApp.   

Via deze GovApp vind je informatie over COVID-19-beleid, maar krijg je ook meldingen zoals CTPC-codes of het feit dat je een hoogrisicocontact hebt gelopen. Deze app vervangt dus op die manier de SMS-berichten die tot nu toe verstuurd werden. 

De app heeft verschillende voordelen : het kan langere berichten ontvangen, het laat visuele communicatie toe en het is beter beschermd tegen fraude of identiteitsdiefstal. Voor de overheid helpt het te besparen omdat het volume aan (betalende) SMS-berichten drastisch zou moeten dalen.

De GovApp vraagt niet naar je identiteit. Net zoals bij SMS is je mobiel nummer de basis voor de communicatie. De app controleert je nummer en slaat ook je taalvoorkeur op. Om de privacy te beschermen is de inhoud van de berichten versleuteld.  De app is bruikbaar op smartphones en tablets op basis van Android en iOS.

De technische realisatie gebeurde door Digitaal Vlaanderen en de gemeenschappelijke ICT-organisatie van openbare instellingen van sociale zekerheid, federale overheidsdiensten, en overheidsdiensten van de deelstaten, namelijk de vzw Smals.

In de toekomst kan de overheid ook andere informatie, dan enkel over COVID-19, toevoegen in de GovApp.

Meer informatie over de app is te vinden op https://govapp.be/

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Christie Morreale – Waals Gewest (voorzitster IMC)
  • Wouter Beke – Vlaanderen,
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.