14 sep 2022 14:30

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

De ministers van Volksgezondheid roepen op om zich snel met het COVID-19-herfstvaccin te laten inenten.

De ministers volgen ook de goedkeuring van het EMA van het BA.4-BA.5 aangepaste Cominarty vaccin en zullen dit vaccin bestellen.

Volgens wetenschappelijke modellen wordt tegen half oktober een nieuwe COVID-19-golf verwacht. De mogelijke gevolgen hiervan, namelijk meer besmettingen, ziektes, hospitalisaties en een nog hogere druk op de gezondheidszorg, kunnen ingedijkt worden indien een voldoende grote groep mensen zich laat vaccineren.  Zoals ook de Hoge Gezondheidsraad concludeerde, is het voor de meest kwetsbaren, zorgpersoneel en mensen met een verminderde immuniteit  belangrijk dat ze snel een inenting krijgen van het momenteel beschikbare aangepaste vaccin. De aan het BA.1 aangepaste vaccin van zowel Pfizer als Moderna is op 1 september 2022 goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap en wordt momenteel ingezet in de campagne.

Afgelopen maandag bracht het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) een positief advies uit over het bivalent aangepaste Comirnaty vaccin (Pfizer) tegen de Wuhan variant en de BA.4 en BA.5 Omicron subvarianten. Wetenschappelijk wordt verwacht dat al deze aangepaste vaccins de immuniteit uitbreiden tegen recente zorgwekkende varianten, met name Omicron en haar subtypes. De IMC Volksgezondheid besliste vanmorgen om de levering van het BA.4-BA.5 aangepaste vaccin te aanvaarden, net zoals de meeste andere Europese landen. Deze zullen bij de toekomstige leveringen over enkele weken ingezet kunnen worden samen met de reeds geleverde 1.748.160 aangepaste Pfizer-vaccins en de 403.800 aangepaste Moderna-vaccins.

De mensen  die zich in de zomer al lieten boosteren met een origineel vaccin, zoals een deel van de bewoners van de woonzorgcentra, 80-plussers en zorgprofessionals, worden daardoor al uitstekend beschermd. Zij komen met een minimum interval van 3 maanden opnieuw in aanmerking voor een volgende booster, deze keer met een aangepast vaccin.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie (voorzitter IMC)
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis – Regering van de Duitstalige Gemeenschap,
  • Frank Vandenbroucke – Federale Regering,
  • Christie Morreale – Waalse Regering,
  • Hilde Crevits, – Vlaamse Regering
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschapsregering,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschapsregering

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.