22 sep 2021 15:23

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Ministers van Onderwijs en het Regeringscommissariaat Corona

Bijkomende prik voor alle bewoners van woonzorgcentra, en aanpassing van de quarantaineregel bij kinderen.

De vaccins hebben absoluut hun efficiëntie bewezen in de bestrijding van het coronavirus. Op intensieve zorgen worden voornamelijk mensen gehospitaliseerd die niet gevaccineerd zijn. Toch is het belangrijk om voor bepaalde kwetsbare groepen een extra beschermingslaag in te bouwen via een derde prik, zoals we al eerder beslist hebben voor groepen met een verminderde immuniteit.

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft nu ook beslist om ook aan alle bewoners van woonzorgcentra een bijkomend vaccin aan te bieden, voor een optimale bescherming tegen ernstige COVID-19. Deze vaccinatie kan gelijktijdig gebeuren met deze tegen de seizoensgriep.  Daarnaast beslisten de IMC en de Ministers van Onderwijs dat kinderen jonger van 12 jaar en jonger, na een hoog risico contact in collectiviteiten, zoals op school of in kinderopvang, niet meer in quarantaine moeten als hun eerste PCR-test negatief is.

Bijkomende prik voor alle bewoners van woonzorgcentra, eventueel samen met griepvaccin

Bij specifieke groepen van mensen neemt de bescherming tegen COVID-19 sneller af na de basisvaccinatie met één (Janssen-vaccin) of twee vaccins (van Moderna, Pfizer of Astra-Zeneca). Voor mensen met een verlaagde immuniteit zette de IMC onlangs het licht op groen voor een bijkomende vaccinatie met een Pfizer- of Moderna-vaccin, en zij worden nu volop uitgenodigd. Vandaag besliste de IMC om ook aan alle bewoners van woonzorgcentra een bijkomende prik aan te bieden, met een mRNA vaccin. Ook zij lopen door een minder goed werkende immuniteit risico op ernstige ziekte door COVID-19. Deze vaccinatie kan gelijktijdig gebeuren met een vaccinatie tegen de seizoensgriep (of een ander vaccin), zonder risico op meer bijwerkingen of een verminderde werking van één van beide vaccins.  De opportuniteit en efficiëntie van de eventuele vaccinatie van alle andere 85plussers, of andere leeftijdsgroepen, worden in de komende dagen verder onderzocht. 

Testen en quarantaine bij kinderen van twaalf jaar en jonger

De IMC heeft, samen met de Ministers van Onderwijs, ook de quarantaineregels voor kinderen van 12 jaar en jonger in bepaalde collectiviteiten, zoals scholen, opvang en crèches besproken. De Ministers hebben, rekening houdend met wetenschappelijke adviezen, beslist dat deze kinderen, bij een hoog risico contact, een PCR-test moeten afleggen op dag 1 en dag 7.  Hiervoor bestaan mogelijke kindvriendelijke afnametechnieken, zoals de ondiepe neuswissers, gecombineerde neus-keelwissers of speekseltesten, te gebruiken conform de wetenschappelijke aanbevelingen.  Indien het resultaat van de test op dag 1 negatief is, mogen ze onmiddellijk uit quarantaine. Bij 2 besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas of groep zonder link buiten de klas of groep, wordt de volledige groep beschouwd als hoog risico contact.  Deze maatregelen treden in werking vanaf 27 september 2021.

De  Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft eveneens beslist om zeer binnenkort een vooruitgangsrapport over ventilatie in scholen te bespreken, op basis van een voorbereiding in overleg tussen de onderwijsministers en het Commissariaat, alsook de hele testing en quarantaine strategie bij kinderen te bespreken zodat de regels voor deze groep kunnen aangepast worden rekening houdend met de evolutie van sanitaire situatie.

Verdere details over de aangepaste regels worden bekend gemaakt via de website van Sciensano en de kanalen van de ministers van Onderwijs en bevoegd voor de schoolgeneeskunde.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Christie Morreale – Waals Gewest (voorzitster IMC)
  • Wouter Beke – Vlaanderen,
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona,

en Ben Weyts, Caroline Désir en Lydia Klinkenberg, Ministers van Onderwijs, voor wat betreft de quarantainemaatregelen.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.