12 mei 2021 12:18

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

Tijdsinterval AstraZeneca-vaccin wordt met 4 weken ingekort zodat tegen half augustus iedereen zijn 2e prik kan krijgen.

Op basis van het advies van de Task Force Vaccinatie, beslisten de ministers van Volksgezondheid vanmorgen op de Interministeriële Conferentie om de tijd tussen een eerste en tweede prik met het AstraZeneca (AZ)-vaccin met een maand in te korten, dus naar 8 weken.

Tot nu werd die tweede prik na 12 weken gegeven. Dit werd in februari beslist om zoveel mogelijk mensen een eerste prik te kunnen toedienen met het toen nog zeer beperkte aantal vaccins. Nu het aantal vaccinleveringen aanzienlijk is toegenomen, kunnen we dit tijdsinterval inkorten. Op die manier krijgen de mensen met een AZ-vaccin ten laatste in augustus hun 2e prik. Door deze aanpassing zal de vaccinatiecampagne iets eerder eindigen.

Beschermt het vaccin dan nog voldoende?  
Volgens het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) moet de tweede dosis van het AZ-vaccin tussen de 4 en 12 weken worden toegediend. Het inkorten van de tijdsduur heeft geen impact op de bescherming tegen ernstige COVID-19 en hospitalisatie. Volgens recente studies geeft een tweede dosis na 12 weken een iets hogere beschermingsgraad tegen milde COVID-19, maar is het verschil met de bescherming bij een tweede dosis na 8 weken zeer klein. De eerste prik geeft na 3 weken al een zeer grote bescherming tegen ernstige COVID-19 en hospitalisatie. De 2e prik na 8 of 12 weken zorgt voor eenzelfde duurzame bescherming op langere termijn.

Voor wie geldt de inkorting ?
Personen die al een 1e prik gekregen hebben in het vaccinatiecentrum behouden hun reeds ingeplande 2e afspraak. Dat geldt ook voor personen van wie de  afspraak voor de 1e prik al ingepland is.  Er kan dus niet herboekt worden. Het vaccinatiecentrum hiervoor  contacteren heeft dan ook geen zin. Al deze personen zullen ook  tegen ten laatste half augustus hun 2e prik ontvangen.

Deze aanpassing van het interval van AstraZeneca zorgt er dus voor dat de laatste fase van de vaccinatiecampagne kan versneld worden en iedereen zijn 2e prik nog in augustus kan toegediend krijgen. De IMC wenst nogmaals alle medewerkers van de vaccinatiecentra en alle mensen die zich laten vaccineren te bedanken voor hun inzet en hun solidariteit.

Internationale Dag van de Verpleegkunde
Vandaag is ook de Internationale Dag van de Verpleegkunde. De IMC wil expliciet deze beroepsgroep bedanken, niet alleen voor hun inzet in het voorbije jaar, maar ook voor hun cruciale rol in de vaccinatiecampagne.

 

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Christie Morreale – Waals Gewest,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

en Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona.

 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.