10 jun 2021 18:41

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

De IMC Volksgezondheid laat ruimte voor een vrijwillige en geïnformeerde keuze voor het Johnson & Johnson – vaccin aan volwassenen onder de 41 jaar.

De IMC besliste einde mei om tijdelijk een leeftijdsgrens van 41 jaar in te stellen voor het Janssen vaccin (J&J) naar aanleiding van een zeer zeldzame nevenwerking met ernstige trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na vaccinatie.

Op vraag van de IMC heeft de Task Force onderzocht of, en hoe, het wenselijk en mogelijk is om jongeren tussen 18 en 40 jaar een geïnformeerde keuze te laten maken voor het J&J-vaccin.   Op basis van de wetenschappelijke, juridische en operationele analyse van de Taskforce is de IMC Volksgezondheid van mening dat deze keuze mogelijk moet zijn, maar onder bepaalde voorwaarden. Zo moet de persoon goed worden geïnformeerd en op elk moment toch nog het J&J-vaccin kunnen weigeren zonder enig gevolg. Met andere woorden, ook in dit geval van weigering behoudt de persoon zijn/haar recht op het voor hem/haar geplande vaccin, of op de gratis PCR-test(en).

Vermits de context van elke regio verschilt, beslissen de bevoegde Ministers zelf of deze keuzemogelijkheid in hun regio wordt voorzien. De deelstaatministers zullen hier in voorkomend geval zelf over communiceren.

De analyse van de Task Force is beschikbaar op www.info-coronavirus.be.

 

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Christie Morreale – Waals Gewest,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

en Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona.

 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.