07 jul 2021 10:27

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid laat de mogelijkheid aan alle 12- tot en met 15-jarigen om zich te laten vaccineren met Pfizer/BioNTech-vaccin.

Op 23 juni zette de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid het licht op groen voor de vaccinatie van 12-tot 15jarigen met bepaalde aandoeningen.  Vandaag heeft de IMC beslist dat de vaccinatie van alle 12- tot en met 15-jarigen mogelijk moet zijn, op vrijwillige basis en onder voorbehoud van ouderlijke toestemming (of van de wettelijke voogd).  De IMC benadrukt het belang om aan de kinderen en hun ouders toegankelijke, begrijpelijke en aangepaste informatie ter beschikking te stellen, die iedereen toelaat een volledig bewuste en geïnformeerde keuze te maken.

De vaccinatie zelf zal gebeuren met het Pfizer/BioNTech-vaccin. Enkel dit vaccin kreeg toestemming van het Europees Geneesmiddelenagentschap om toegediend te worden aan deze leeftijdsgroep. 

Deze beslissing werd genomen op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad, verschillende experten en het Regeringscommissariaat Corona.   Elke deelstaat zal nu verder instaan voor de operationalisatie van deze beslissingen en zal hier verder over communiceren.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Christie Morreale – Waals Gewest,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

 

en Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid.