18 aug 2021 11:52

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

IMC beslist om extra vaccin aan te bieden aan personen met verminderde immuniteit.

Op basis van het advies van de Task Force vaccinatie en een studie van het Federaal Kenniscentrum heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid beslist om een extra vaccin aan te bieden aan personen met een verminderde immuniteit.

Op basis van het advies van de Task Force vaccinatie heeft de IMC beslist om een extra vaccin aan te bieden aan personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. Deze personen maken hierdoor minder antistoffen aan na hun basisvaccinatie met 1 of 2 vaccins. Uit de meest recente wetenschappelijke gegevens blijkt dat het toedienen van een extra dosis mRNA vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan zorgen voor een toename van antistoffen en een sterkere immuunrespons.

 

Het gaat om de volgende, ongeveer 300.000 à 400.000, patiënten:

 • Patiënten met een aangeboren verminderde immuniteit
 • Patiënten die chronische nierdialyse krijgen
 • HIV-patiënten van wie het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed, waardoor ze een hoger risico op infectie lopen
 • Patiënten met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren
 • transplantatiepatiënten
 • Patiënten met ontstekingsziekten die behandeld worden met geneesmiddelen die de immuniteit verlagen

 

Voor deze extra vaccinatie, die dit najaar zal plaatsvinden, zullen de dan nog beschikbare vaccinatiecentra worden ingezet. De betrokken patiënten zullen automatisch worden uitgenodigd op basis van de gegevens van hun ziekenfonds en behandelende arts.

De IMC heeft ook de stand van zaken besproken van de acties om de vaccinatiegraad bij het zorgpersoneel te verhogen.  Zo werd een objectieve parameter opgemaakt voor ziekenhuizen en woonzorgcentra, en hebben de koepels en beroepsorganisaties verschillende acties genomen om hun personeel aan te zetten zich te laten vaccineren.    Er wordt momenteel ook een ontwerp van wettelijk kader voor een verplichte vaccinatie van zorgpersoneel voorbereid. De nodige adviezen zijn ook aangevraagd en worden verwacht tegen september.

 

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),
 • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
 • Christie Morreale – Waals Gewest,
 • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
 • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
 • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
 • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
 • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

en Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.