25 aug 2021 17:15

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

De IMC intensifieert haar acties om de vaccinatiegraden over het hele land te verhogen.

 

De vaccinatiegraad in ons land is ondertussen hoog tot zeer hoog.  Nochtans zijn er regionale verschillen en is de vaccinatiegraad in verschillende gemeenten nog te laag.  De bevoegde Ministers van de IMC hebben daarom een reeks aan bijkomende maatregelen genomen en acties opgezet om de vaccinatiegraad nog verder te verhogen. Het is immers essentieel om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken gezien de zeer besmettelijke deltavariant.

Maar de COVID-19-epidemie is internationaal en de ongelijkheid in het aanbod van vaccins in veel landen buiten de Europese Unie is groot. Daarom heeft de IMC beslist om in de komende weken ongeveer 400.000 extra dosissen vaccins te doneren aan dergelijke landen.  In totaal doneert ons land op die manier al ongeveer 1,7 miljoen dosissen aan landen buiten de Europese Unie.

Wat de testing en tracing betreft heeft de IMC kennis genomen van de laatste cijfers en ontwikkelingen. Het laatste Overlegcomité heeft beslist dat, in het geval op dag 1 na terugkeer of aankomst uit het buitenland een test wordt gevraagd, deze altijd gevolgd moet  worden door een test op dag 7, zonder dat dit evenwel een quarantaineplicht met zich meebrengt.  In lijn hiermee heeft de IMC beslist deze regel ook toe te passen op alle hoog-risicocontacten. Dit betekent dat alle hoog-risicocontacten, ook de volledig gevaccineerden, een test moeten afleggen op dag 1 en dag 7. Bij een negatief resultaat op dag 1 is geen quarantaine verplicht. Deze beslissing vraagt aanpassingen aan de informatica en ook aan de procedures voor de call centers. De regel treedt daarom pas volgende week in werking. De precieze datum wordt morgen bekend gemaakt op info-coronavirus.be.

In beide gevallen - zowel wat betreft de reizigers als de hoog-risicocontacten - benadrukt de IMC het belang van de Coronalert app. Deze app is bovendien interoperabel met de apps in de meeste Europese landen. Het is belangrijk dat alle burgers, en reizigers in het bijzonder, deze app blijven gebruiken zodat contacten, ook die men niet kent, kunnen verwittigd worden wanneer ze een risico hebben gelopen.

 

Deze IMC was de laatste bijeenkomst onder voorzitterschap van Minister Wouter Beke. De leden van de IMC dankten de Minister voor zijn geleverde werk en de constructieve sfeer die werd gecreëerd onder zijn voorzitterschap.   Vanaf 1 september wordt het voorzitterschap overgenomen door Minister Christie Morreale.

 

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Christie Morreale – Waals Gewest,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

en Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.