15 dec 2021 21:42

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

Versnelling van de vaccinatiecampagne door boostervaccin vanaf vier maanden na tweede prik. 

Tegen eind december zullen 4 miljoen burgers, die volledig gevaccineerd zijn, hun boostervaccin gekregen hebben.  4.250.000 volwassenen moeten hun boostervaccin nog krijgen, waarvan 1 miljoen afspraken al gepland zijn, of personen uitgenodigd , voor de laatste twee weken van december 2021.

De leden van de IMC Volksgezondheid en het Commissariaat wensen alle mensen die zich reeds lieten vaccineren met de booster, maar ook alle medewerkers in de vaccinatiecentra, uitdrukkelijk te danken voor hun solidariteit en onophoudelijke inzet. Zij vormen allen een fundamentele pijler van het COVID-19-beleid.

Deze boostervaccinatie blijft immers een sleutelelement in de strijd tegen COVID-19 én verhoogt ook de effectiviteit van de bescherming tegen de nieuwe Omicron-variant. Deze variant rukt met grote snelheid op waardoor maximaal moet ingezet worden op zo veel mogelijk “verdedigingslinies”. Uit een Britse studie is gebleken dat na een geleidelijke afname van de werkzaamheid van het vaccin na een zekere tijd, de toediening van een booster de werkzaamheid van het vaccin tegen symptomatische vormen van de infectie, veroorzaakt door de Delta- of Omicron-variant, tot meer dan 70 % deed toenemen.

De verhoging van de vaccinatiegraad in de bevolking en de snelle toediening van de boosterdosis zijn van cruciaal belang om de capaciteit van de Omicron-variant om zich bij ons te verspreiden tegen te gaan.

Na gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce vaccinatie heeft de IMC beslist dat mensen die een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) hebben gekregen, na 4 maanden kunnen worden uitgenodigd voor het boostervaccin. De tijdsspanne na een AstraZeneca vaccin blijft op vier maanden. De tijdsspanne na een Johnson&Johnson vaccin blijft op twee maanden. Concreet betekent dit dat op korte termijn de vaccinatiecentra hun capaciteit zullen aanpassen en meer mensen sneller zullen uitnodigen. Ook de termijnen van QVax worden aangepast. Je inschrijven op QVax.be kan nog steeds (of op bruvax als u Brusselaar bent).

Na dit positief advies van de experten en de beleidsbeslissing wordt alles in het werk gesteld zodat de uitnodigingen kunnen vertrekken en mensen hun afspraken kunnen inplannen voor de komende dagen en weken.

De IMC herhaalt dat vaccinatie een grote bescherming biedt, maar niet volstaat om de viruscirculatie en dus de risico’s op ziekte te vermijden. Hiervoor blijven ook de andere maatregelen belangrijk. We herhalen hieronder enkele van de meest belangrijke:

 • In de huidige context geldt voor iedereen, maar vooral voor de oudere en kwetsbare personen en zij die contact hebben met deze personen: beperk je contacten, verlucht en ventileer, houd afstand, gebruik mondmaskers, pas hand- en hoesthygiëne toe, maak aanvullend op testindicaties gebruik van mogelijkheid van zelfevaluatietool of zelftesten bij twijfel of bezorgdheid, etc.
 • Als je je ziek voelt: blijf thuis, ga niet naar het werk of naar school, ontmoet geen vrienden. Laat je zo snel mogelijk testen in een testcentrum, een afnamepost van een labo (PCR-testen) of bij een deelnemende apotheker (te vinden via apotheek.be).
 • Belast je huisarts, apotheker of de 1733-lijn zo weinig mogelijk met informatieve vragen over testing en contactopvolging: check de website www.info-coronavirus.be  of bel het call center 0800 14 689. Mensen met symptomen van een coronabesmetting, kunnen nu zelf online nagaan of het nodig is om zich te laten testen en een testcode krijgen. Een bezoek aan de huisarts is dan niet meer nodig. Deze zelfevaluatietool is beschikbaar op www.mijngezondheid.belgie.be.
 • Bij positieve test of hoogrisicocontact: respecteer de isolatie-of quarantainemaatregelen. Bescherm jezelf en anderen, en beperk je contacten tot een minimum, ook als je als gevaccineerd hoog-risicocontact de quarantaine mag beëindigen na een eerste negatieve PCR-test.
 • Verlucht de ruimte en check de luchtkwaliteit via een CO2-meter (verplicht in horeca, feestzalen, fitnessruimten…)

 

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Christie Morreale – Waals Gewest (voorzitster IMC)
 • Wouter Beke – Vlaanderen,
 • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
 • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
 • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
 • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
 • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
 • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona,

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.