26 jan 2022 20:08

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

Quarantaineregels in het onderwijs worden bijgestuurd om het recht om naar school te kunnen gaan beter te beschermen.

De epidemiologische situatie in de scholen, met de hoge viruscirculatie en het hoge aantal besmettingen (en dus ook de risico’s op besmetting van kwetsbare personen), en de tot nog toe kleine groep van gevaccineerde leerlingen (5-11-jarigen) blijven bijzondere aandacht en zorg vragen. Het recht op onderwijs én een gezonde leef- en leeromgeving moet immers maximaal verzekerd  worden.

Vanuit het onderwijsveld komt  het duidelijk signaal dat de test-, tracing- en quarantainestrategie een belemmering vormt op dit recht, en heel wat organisatorische problemen geeft in de scholen. Bijsturing is dus nodig.

Om die reden hebben de IMC Volksgezondheid en de Ministers van Onderwijs vandaag volgende beslissingen genomen:

 1. In het volledige basis- en secundair onderwijs, de kinderopvang en de crèches wordt de emergency break niet toegepast. Lokaal kan nog tot sluiting van een klas, kinderopvang of crèche overgegaan worden als specifieke omstandigheden (die worden beoordeeld door het CLB, school, MSPOC,…) ertoe dwingen.
 1. De quarantaineregel in het basisonderwijs, kinderopvang en de crèches voor alle hoog risicocontacten die de kinderen hebben opgelopen (volgens de huidige richtlijnen is dit in het huishouden waar het kind verblijft) wordt opgeheven maar dit uitsluitend om naar school, de kinderopvang en de crèche te gaan.  Dit kan enkel onder de voorwaarde dat de scholen het regelmatig gebruik van zelftesten bij kinderen verder sterk aanbevelen.
 1. In het secundair onderwijs en het basisonderwijs gebeurt er geen contact tracing meer binnen de scholen door de CLB’s (zoals dit reeds het geval is in de Fédération Wallonie-Bruxelles). Volgens dezelfde regels als voor volwassenen loopt de gewone contracttracing van deze jongeren voor contacten buiten de school wel door.

De IMC Volksgezondheid en de Ministers van Onderwijs onderlijnen eveneens het belang van een beslissing van het Overlegcomité van 21 januari 2022 over de barometer, met name waarbij voor de reeds geplande activiteiten met overnachting de sterke aanbeveling geldt (aan ouders) om in zelftesting te voorzien.

De maatregel over de emergency break kan technisch onmiddellijk ingaan. Voor de andere maatregelen zullen de technische aanpassingen op 3 februari 2022 in werking zijn.

Alle bovenstaande maatregelen zijn bovendien tijdelijk van aard en worden herzien van zodra de epidemiologische situatie het toelaat.

 

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Christie Morreale – Waals Gewest (voorzitster IMC)
 • Wouter Beke – Vlaanderen,
 • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
 • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
 • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
 • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
 • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
 • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

En de Ministers van Onderwijs,

 • Caroline Désir - Franse Gemeenschap
 • Lydia Klinkenberg – Duitstalige Gemeenschap
 • Ben Weyts – Vlaamse Gemeenschap

En Pedro Facon, Regeringscommissariaat Corona.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.