23 dec 2020 12:56

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) is vandaag opnieuw samengekomen rond de aanpak van de COVID-19 pandemie.  

De IMC heeft hier beslissingen genomen over de COVID-19 vaccinatie in de komende dagen.  De IMC benadrukt dat de eigenlijke vaccinatiecampagne voor België van start gaat op 5 januari 2021 zoals voorzien.  Intussen werd het eerste vaccin van Pfizer-BioNTech goedgekeurd door het Europees geneesmiddelagentschap.  Daardoor werd de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin bevestigd.

Zoals aanbevolen door de Task Force ‘operationalisering van de vaccinatiestrategie’, met vertegenwoordigers van alle overheden en academische experten, zullen er op 28 december 2020 3 pilootsites starten met de eerste vaccinaties in woonzorgcentra. Dit past in een beperkte vervroegde levering van vaccins die op Europees niveau werd afgesproken.  Deze 3 piloot-woonzorgcentra zijn:

- Woonzorgcentrum Sint-Pieters in Puurs-Sint-Amands 

- Notre Dame de Stockel, Woluwé Saint-Pierre 

- La Bonne Maison de Bouzanton,  Mons 

 

Deze beperkte vervroegde levering van vaccins gebeurt volgens de Europese afspraken met Pfizer aan één ziekenhuis-hub. Het UZ Leuven is hiervoor gekozen. Na ontdooiing en voorbereiding op 27 december kunnen de vaccins op 28 december toegediend worden.  Vanuit de Task Force zal er op 29 december een evaluatie gebeuren van deze eerste ervaring en kunnen er eventuele verbeteringen aan het logistieke proces of de ‘SOPs’ aangebracht worden.

De IMC heeft ook beslist om, op voorstel van de ziekenhuis-HUB UZ Leuven en op voorwaarde dat de piloottest op 28 december goed verloopt, op 30 december nog een 2e piloottest in de regio rond het UZ Leuven, waar de vaccins gestockeerd zijn, uit te voeren. Dit laat toe om de procedures en logistieke operatie tegen 5 januari volledig te optimaliseren.

De leden van de IMC danken de Task Force voor haar belangrijke werk om de vaccinatiecampagne op 5 januari onder de best mogelijke omstandigheden te starten. Zij deelt ook het belang dat de Taskforce hecht aan een kwalitatief en veilig vaccinatieproces op een gecontroleerde wijze. Ze is ervan overtuigd dat op deze manier de meest kwetsbare mensen en hun zorgverleners in de woonzorgcentra op een kwalitatieve manier zullen gevaccineerd worden.

Naast dit thema heeft de IMC ook de uitrol van de beslissingen van het Overlegcomité van 18 december, de bevindingen en activiteiten van het Interfederaal comité testing en tracing, en enkele epidemiologische analyses besproken.

 

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

  • Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),
  • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,
  • Christie Morreale – Waals gewest,
  • Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,
  • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
  • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
  • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
  • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

en Pedro Facon, Regeringscommissaris Corona.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid.