10 mrt 2021 14:59

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

Voorbereidingen vaccinatie risicogroepen in laatste fase

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) is vandaag opnieuw samengekomen rond de aanpak van de COVID-19 pandemie.

Comorbiditeiten

Op 3 februari reeds heeft de IMC, op advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force vaccinatie, de lijst van risicogroepen vastgelegd die in fase 1B van de campagne prioritair hun vaccin kunnen toegediend krijgen.  Momenteel wordt alles in het werk om deze fase operationeel te kunnen starten vanaf 2 april. De afspraken met de ziekenfondsen zijn gemaakt, de softwarepakketten van de huisartsen zijn klaar, en de technische en juridische aspecten worden gefinaliseerd.  Op die manier zullen deze patiënten die een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte, ziekenhuisopname of zelfs overlijden sneller beschermd worden.  De IMC voert daarmee een beleid dat is gebaseerd op harde klinische en wetenschappelijke gegevens, en komt tegemoet aan vragen van talloze patiëntenverenigingen.

35 dagen tussen eerste en tweede dosis Pfizer/BioNTech vaccin

De Hoge Gezondheidsraad had al positief advies gegeven om (maximum) 35 dagen te laten tussen de eerste en tweede dosis van het Pfizer/BioNTech vaccin (in plaats van 21 dagen).   Uit analyses van het FAGG en het European Medicines Agency blijkt dat dit ook geen juridische problemen stelt.  De IMC heeft bijgevolg haar akkoord gegeven op het voorstel van de Task Force om deze timelaps te voorzien voor dit vaccin.  Op die manier worden, éénmalig, bijkomende vaccins beschikbaar en kan de vaccinatiecampagne nogmaals versneld worden.

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

Wouter Beke – Vlaanderen (voorzitter IMC),

Frank Vandenbroucke – Federale Overheid,

Christie Morreale – Waals gewest,

Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap,

Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,

Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,

Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,

Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,

en Pedro Facon, Regeringscommissaris Corona.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD VVVL.