22 dec 2023 16:05

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid - Respiratoire infecties: code geel behouden, verhoogde waakzaamheid voor risicogroepen aangewezen

We stellen momenteel een verhoogde circulatie van respiratoire virussen vast. De huidige sanitaire toestand blijft stabiel op vlak van infecties en de ziekenhuisopnames. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) heeft daarom besloten om code geel te behouden. Een verhoogde waakzaamheid voor risicogroepen is aangewezen. 

Sciensano, de Risk Assessment Group (RAG) en de Risk Management Group (RMG) monitoren elke week de epidemiologische situatie in België aan de hand van "Respiradar", een meetinstrument uitgerust met indicatoren dat de druk op de gezondheidszorg en de circulatie van respiratoire virussen analyseert. 

Hoewel er op dit moment veel respiratoire infecties de ronde doen, blijft de druk op de zorg onder controle. Om een achteruitgang van de gezondheidssituatie te voorkomen en de meest kwetsbaren te beschermen, zijn er aanbevelingen ter bescherming van de algemene bevolking en de gezondheidszorg geformuleerd.   

We raden iedereen aan om de basishygiënemaatregelen te blijven naleven.  Daarnaast wordt vaccinatie tegen Covid-19 en de griep nog steeds aanbevolen voor personen met een verhoogd risico.   

Personeel in de gezondheidszorg kan patiënten of kwetsbare personen vragen een mondmasker te dragen in de volgende gevallen:   

 • wanneer respiratoire symptomen aanwezig zijn ;  

 • op drukke plaatsen waar het risico op overdracht hoog kan zijn, bijvoorbeeld in wachtkamers en spoedafdelingen;  

 • voor ouderen, vooral 65-plussers en mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes, chronische en acute longziekten, kanker, obesitas, chronisch nierfalen en een zwak immuunsysteem.  

We herinneren eraan dat het dragen van een mondmasker helpt om besmetting te voorkomen, de meest kwetsbaren te beschermen en de druk op de gezondheidszorg onder controle te houden zodat iedereen  adequate zorg kan krijgen.  

Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vormen:

 • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid (voorzitter IMC)
 • Christie Morreale – Waals Gewest
 • Hilde Crevits – Vlaanderen,
 • Françoise Bertieaux - Franse Gemeenschap,
 • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
 • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
 • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap
 • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.