25 jul 2003 17:00

Personeelscomités

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van personeelscomités bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van personeelscomités bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad, in tweede lezing (*), een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van personeelscomités bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Ter herinnering: het personeel van het Ministerie van Financiën, met uitsluiting van het personeel van de Administratie der pensioenen en de Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven, werd bij ministerieel besluit (**) overgedragen naar de voorlopige cel opgericht bij de FOD Financiën. Vanaf 1 januari 2003 heeft het Directiecomité van de FOD Financiën dus de bevoegdheden overgenomen van de Directieraad met betrekking tot ongeveer 30.000 personeelsleden. Hoewel de huidige statutaire bepalingen in sommige aangelegenheden aan het Directiecomité toelaten om bevoegdheden inzake personeelsbeheer te delegeren aan ad hoc comités, werd in volgende materies geen subdelegatie voorzien: - disciplinaire aangelegenheden, dit ongeacht de ernst van de feiten; - bevorderingen door verhoging in graad, bevorderingen door verhoging in weddenschaal, benoemingen door verandering van graad; - cumulaties van beroepsactiviteiten; - aanwijzingen tot een hoger ambt. Om te vermijden dat de werking van het Directiecomité wordt verlamd door een overvloed aan dossiers, die omwille van hun aard kunnen worden gedelegeerd naar ondergeschikte organen, krijgt het Directiecomité de mogelijkheid om een deel van zijn statutaire bevoegdheden te delegeren aan personeelscomités. (*) zie bericht nr. 31 van 4/5/2003. (**) van 18 december 2002.