28 aug 2023 11:35

Persuitnodiging 6 september: lancering van het educatief platform ‘Planeet Biodiversiteit’

Op woensdag 6 september nodigt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu u uit voor de lancering van ‘Planeet Biodiversiteit’. 

Het platform richt zich op leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar (10-12 jaar) en de derde graad van de middelbare  school (16-18 jaar). Met behulp van het platform kunnen leerkrachten, terwijl ze wiskunde, wetenschappen of een taal onderwijzen,  leerlingen bewust maken van het belang van biodiversiteit en de noodzaak van het behoud ervan. Het platform focust op onze consumptiegewoonten en de impact daarvan op onze gezondheid en de natuur om ons heen.  
De website bevat tal van  originele ideeën en activiteiten om op een boeiende manier over biodiversiteit te vertellen. De eerste modules gaan over een onderwerp dat ons allemaal aangaat: onze voeding. 

Programma 

Het evenement vindt plaats in de Pacheco Basisschool (Oratoriënberg 20, 1000 Brussel), in de klas van het vijfde en zesde leerjaar van de lagere school. Tijdens de eerste twee lesuren en de kleine speeltijd (van 8.50u tot 10.50u) wordt het platform aan de leerlingen voorgesteld.  

8u30:  Verwelkoming journalisten 
 
8u50: Inleiding over visserij en aquacultuur en hun impact op de biodiversiteit 
Tekenspel:  ministers en leerlingen dromen samen over hun ‘ideale oceaan’  

9u50: Voorstelling van het educatief platform ‘Planeet Biodiversiteit’ 

10u30: Vraag-en-antwoordsessie tussen de leerlingen en ministers  
Afsluiting en interviews 

Zakia Khattabi, federaal minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, zal de presentatie van het platform bijwonen, samen met Ben Weyts, minister van Onderwijs in de Vlaamse gemeenschap en Sven Gatz, Brussels minister bevoegd voor onderwijs in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (onder voorbehoud). 

De dienst Biodiversiteit & Governance van de FOD, WWF-Belgïe en GoodPlanet Belgium, die samenwerkten om dit educatieve instrument te creëren, zullen eveneens aanwezig zijn om vragen van journalisten te beantwoorden.  

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de KU Leuven werkten ook mee aan de ontwikkeling van ‘Planeet Biodiversiteit’. 

Perscontact:  

Journalisten mogen hun aanwezigheid per e-mail bevestigen aan Annelies Wynant, woordvoerster van de FOD:  annelies.wynant@health.fgov.be / GSM: 0485 73 44 05   

Een persdossier zal ter plaatse beschikbaar zijn. 

Wie met de auto komt, parkeert het best op de nabijgelegen Q-Park parking Pacheco. Fietsenstallingen zijn beschikbaar aan de school.