13 jun 2016 16:26

Persuitnodiging - Agentschap van de Schuld

De Minister van Financiën Johan Van Overtveldt en de Directeurs van het Agentschap van de Schuld nodigen de pers uit op de voorstelling van het Jaarverslag 2015 van de federale staatsschuld.
Deze vindt plaats op woensdag 15 juni om 9 u. in zaal A109 van de Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30 te Brussel.