20 apr 2017 15:35

Persuitnodiging : belastingaangifte 2017

De FOD Financiën nodigt u uit op de persconferentie over de aangifte in de personenbelasting voor 2017. De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt zal op de persconferentie aanwezig zijn.


Wanneer? Dinsdag 25 april om 10 uur
Waar? North Galaxy-gebouw, Koning Albert II-laan 33 te 1030 Brussel.
 

De nieuwigheden in de aangifte maar ook praktische informatie zoals de datum waarop Tax-on-web start, nieuwe functionaliteiten in Tax-on-web en de indieningsdata voor de aangiften zullen aan bod komen.

De interactieve hulp in Tax-on-web met betrekking tot de hypothecaire leningen zal eveneens worden toegelicht.

Naar goede gewoonte zal de uitgebreide bijstand die de FOD Financiën biedt aan de burger om zijn/haar aangifte in te vullen, voorgesteld worden.