22 apr 2015 16:51

Persuitnodiging Conferentie: Naar een sociale bescherming voor iedereen

Maandag 27 april – Brussel -  8:30 tot 17:45
Finance Tower - Pacheco Auditorium
Ingang: Pachecolaan 13
1000 Brussel
(metro Kruidtuin)

In het kader van het belang dat België hecht aan sociale bescherming in de post-2015 VN onderhandelingen, organiseert de Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid op 27 april 2015, in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, een conferentie over het thema "Sociale Bescherming in de Post-2015 VN Agenda". We nodigen u uit om eraan deel te nemen.


De conferentie zal verschillende standpunten aan bod laten komen over 2 hoofdvragen: hoe belangrijk is het om sociale bescherming op te nemen in de post-2015 VN Agenda en waarom, en wat zijn de belangrijkste uitdagingen om sociale bescherming te integreren en te implementeren in deze Agenda.
De sprekers zullen ook hun visie geven op de financiële uitdagingen voor de sociale beschermingssystemen en op de noodzaak om samen met de sociale partners en het middenveld een effectieve ondersteuningsbasis aan te bieden voor sociale bescherming.

De algemene doelstelling van de conferentie is om prioritaire acties te identificeren om te kunnen garanderen dat sociale bescherming een rechtvaardige plaats zou innemen in de post-2015 VN Agenda.
We bevinden ons in een cruciaal jaar waar samenwerking - tussen internationale organisaties, tussen landen, binnen de landen, en tussen openbare en privé-actoren - van groot belang is om te kunnen slagen.


De conferentie zal een debat op hoog niveau omvatten tussen vertegenwoordigers van zowel ontwikkelings- als ontwikkelde landen, internationale organisaties, academische experten, sociale partners en het middenveld.


Moderator van de conferentie is Mevr. Jacki Davis, journaliste en moderator.


Bevestigde sprekers zijn Mr. Guy Ryder, Directeur Generaal van de IAO, Ms. Helen Clark, Administrator of the United Nations Development Programme, Mr. Alexander De Croo, Vicepremier en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post, Mevr. Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mr. N Behrndt, Kabinetschef van Europees Commissaris Neven Mimica, bevoegd voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling, Ms. C. Courteille, Directeur IAO Bureau voor de Europese Unie en de Benelux-landen, Mr. T. Auwers, Directeur Generaal FOD Sociale Zekerheid, Mevr. B. Frankinet, Permanent Vertegenwoordiger van België bij de VN in New York, Mevr. I. Ortiz, Directeur Sociale Bescherming bij de IAO, Mevr. K. Roelen, Institute for Development Studies, Mr. R. Delarue, Europese Commissie DG Werk en Sociale Zaken, Mevr. M. Sepúlveda, UN Research Institute for Social Development, Mr. R. Yemtsov, Global Lead for Social Safety Nets bij de Wereldbankgroep, Mevr. A. Drouin, IAO, Mr. F. Veras, International Policy Center for Inclusive Growth, Mevr. F. Bastagli, Overseas Development Institute, Mevr. S. Burrow, General Secretary ITUC, Mr. R. Suarez-Santos, Deputy Secretary General IOE, Mr. B. Vanden Berghe, Directeur van 11.11.11 en Prof. Dr. O. De Schutter, UCL en Europa College.

 

In bijlage kan u alvast het programma terugvinden.

Wij vragen u vriendelijk om te registreren voor vrijdag 25 april via press@minsoc.fed.be.

We kunnen interviews met sprekers op aanvraag organiseren.