01 jun 2015 16:29

Persuitnodiging: Gevaarsymbolen op chemische producten veranderen!

Jaarlijks vinden er in België ongeveer 12.000 ongevallen plaats door onjuist gebruik van chemische huishoudproducten zoals vaatwas- en schoonmaakmiddelen, javel, ontstoppers, lijmen en verven. Bij de helft ervan zijn kleine kinderen betrokken. De etiketten op de verpakking goed lezen en de veiligheidsaanbevelingen opvolgen is de beste preventie voor zulke ongevallen.

Vanaf juni 2015 – met een overgangsperiode tot juni 2017 – komen er in heel Europa en in een groot aantal landen over de hele wereld nieuwe etiketten met nieuwe gevaarsymbolen op verschillende chemische producten. Om deze nieuwe symbolen bekend te maken, lanceert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op woensdag 17 juni de campagne ‘Symbolen herkennen kan levens redden’.


Programma
Minister van Leefmilieu Marie-Christine Marghem stelt de campagne “Symbolen herkennen kan levens redden” voor. Het nieuwe etikettensysteem zorgt ervoor dat men gevaarlijke stoffen bijna overal ter wereld op dezelfde manier gaat indelen en etiketteren. De Minister geeft meer uitleg over de voordelen hiervan voor het transport en de handel en zal ook aantonen dat de nieuwe etiketten streven naar een betere bescherming van werknemers, consumenten, het milieu.
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu licht het nieuwe etikettensysteem en de nieuwe gevaarsymbolen toe.


Het Antigifcentrum stelt zijn cijfers voor over ongevallen met chemische huishoudproducten.
Yves Verschueren, CEO van essenscia, de federatie van de chemische industrie en life sciences geeft een presentatie vanuit invalshoek industrie.


Beeldmateriaal
U kan op voorhand toegang krijgen tot een chemisch bedrijf waar u productielijnen in beeld kan brengen met producten met de nieuwe gevaarsymbolen. U kunt een afspraak maken via Corine Petry, diensthoofd Communicatie van essenscia  (0474.499.306 of e-mail : cpetry@essenscia.be). Op al het beeldmateriaal rust wel een embargo tot het einde van de persconferentie op 17 juni 2015 (12u).


Praktische info:
Woensdag 17 juni 2015, 10-11u
Résidence Palace, Passagezaal (Wetstraat 155 – Blok C)
ontbijtbuffet is voorzien

 

Contact:
Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90
sven.heyndrickx@gezondheid.belgie.be