19 okt 2023 16:40

Persuitnodiging - Het einde van het Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst vieren

Persuitnodiging - Het einde van het Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst vieren
Dinsdag 24 okt vanaf 10u30 in Train World, Schaarbeek

De dienst Gelijke kansen van de FOD Justitie heeft een programma samengesteld dat bijdragen van mensen van Afrikaanse afkomst in de kijker zet. Sprekers waaronder Bambi Ceuppens, Paul Beloy, Billy Kalonji en vele andere buigen zich over de vertegenwoordiging in drie domeinen: de openbare ruimte, de koloniale gidsen en de economische en arbeidswereld, vanuit een intersectioneel perspectief. De avond wordt afgesloten met een walking dinner en een optreden van Rokia Bamba. De dag wordt in goede banen geleid door Dalilla Hermans en Denis Mpunga.  

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Marie-Colline Leroy, Els Keytsman als lid van de Europese commissie tegen Racisme en Onverdraagzaamheid en Michaele Moua, Anti-racisme coördinator van de Europese Commissie zullen de aanwezigen toespreken. Bovendien worden de winnende projecten in het kader van “Ons Verhaal: het collectieve geheugen herstellen” bekend gemaakt. 29 projecten ontvingen samen 700 000 euro steun om de zichtbaarheid van het leven en werk van mensen van Afrikaanse afkomst in ons land te vergroten. 

Het voorgestelde programma geeft een prominente plaats aan vrouwen met het oog op het versterken van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Tijdens de dag komen mensen van Afrikaanse afkomst uit heel België, zowel Franstalig als Nederlandstalig, en uit de verschillende landen die verbonden zijn met het koloniale verleden van België (DR Congo, Rwanda en Burundi) aan het woord. 

In december 2013 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie 68/237 aan waarin het "Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst" werd uitgeroepen van 1 januari 2015 tot 31 december 2024 onder het thema "Mensen van Afrikaanse afkomst: erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling". Het doel van het Decennium is de rechten van mensen van Afrikaanse afkomst te beschermen en te bevorderen en hun bijdrage aan de verrijking van andere culturen te erkennen.  

Het is ook een gelegenheid om concrete maatregelen voor te stellen om hun volledige integratie te bevorderen en racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid te bestrijden. 

Daarnaast biedt het Decennium de lidstaten van de Verenigde Naties, het maatschappelijk middenveld en relevante belanghebbenden de gelegenheid om hun krachten te bundelen met mensen van Afrikaanse afkomst en concrete stappen te zetten om een activiteitenprogramma uit te voeren in een geest van erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling. 

Plaats en datum van het event 

Dinsdag 24 oktober 
Tevens de verjaardag van de inwerkingtreding van het Handvest van de Verenigde Naties in 1945 
Vanaf 10u30 
Train World, Schaarbeek 

Aperitieftijd, pers en netwerken tussen 17u30 en 18u30  

Meer info? 

Perscontact 
press@just.fgov.be