24 sep 2014 12:49

PERSUITNODIGING: Internationale alcoholconferentie op vrijdag 26 september

De FOD Volksgezondheid organiseert op 26 september een internationale conferentie over efficiënte maatregelen om het schadelijk gebruik van alcohol in België te verminderen.

Alcohol is wereldwijd de 5e belangrijkste risicofactor voor ziekten zoals levercirrose, cardiovasculaire aandoeningen, mentale stoornissen, kankers, … maar ook voor ongevallen. Niet minder dan 12% van alle overlijdens in de Europese Unie is gerelateerd aan alcohol.

Ook in ons land zijn de cijfers zorgwekkend. Eén op de tien Belgen heeft een problematisch alcoholgebruik en 12 % van de jongeren tussen 15 en 24 jaar doet frequent aan binge drinking.   De gevolgen van schadelijk alcoholgebruik zijn aanzienlijk voor de betrokkene, zijn of haar omgeving, maar ook voor de samenleving. De maatschappelijke kost voor België wordt geraamd op 4,2 miljard  euro per jaar.

Verschillende Europese landen hanteren een globale en geïntegreerde beleidsaanpak op het vlak van alcohol. Ook België houdt vast aan dit principe. Maar het ontbreekt aan een gecoördineerd beleid van alle bevoegde overheden samen.  Recente pogingen om dit te realiseren mislukten. 

Over het belang van preventie, kwaliteitsvolle zorg, onderzoek, … bestaat nochtans weinig discussie.  Het grote debat gaat over de aanbodmaatregelen : kan alcohol worden verkocht tijdens de nacht ?  in verdeelautomaten ? langs autosnelwegen ? Moet alcoholreclame worden beperkt ? Kan alcohol vanaf 16 of 18 jaar ? Moet de prijs worden verhoogd ?

De vragen hierbij zijn : wat zegt het wetenschappelijk onderzoek over het effect van het aanbod van alcohol op schadelijk alcoholgebruik ? In hoeverre kunnen aanbodmaatregelen het schadelijk gebruik terugdringen ?  Wat zijn de randvoorwaarden ?

Dit zijn enkele van de vragen die aan bod zullen komen tijdens deze conferentie.  Prof. Dr. Peter Anderson zal, als internationaal gerenommeerd expert in alcoholbeleid, de wetenschappelijke feiten geven. Enkele buitenlandse en binnenlandse beleidsmakers, waaronder de burgemeesters van Roeselare, Brussel en Louvain-La-Neuve zullen hun visie en ervaringen toelichten.  Maar ook  vertegenwoordigers uit de alcoholindustrie, de reclame- en gezondheidssector, …  zullen hun kennis delen en in debat gaan. 

Om 12u30 is er de mogelijkheid voor de pers om vragen te stellen aan de aanwezige experten en beleidsmakers.

Wanneer:
Vrijdag 26 september 2014

Waar:
Zaal Pacheco
Pachecolaan 13
1000 Brussel

U vindt alle informatie op www.alcoholconference2014.be.


Contact:
Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90
sven.heyndrickx@gezondheid.belgie.be