01 feb 2019 14:43

Persuitnodiging: Internationale conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’ - 19 februari 2019 - Brussel

Deze conferentie zal zich concentreren op de gevolgen van de klimaatverandering, met bijzondere aandacht voor de bedreiging van de mariene biodiversiteit, de noodzaak om de uitsloot van schepen te verminderen en het potentieel voor offshore-energieproductie.

Tijdens deze bijeenkomst op hoog niveau zullen ook de meest recente initiatieven van internationale organisaties, staten, bedrijven en ngo's worden besproken.

België, vertegenwoordigd door zijn Eerste Minister en de ministers van Leefmilieu en van de Noordzee, zal prins Albert van Monaco, de ministers van rechtstreeks betrokken landen (Marshalleilanden, Nederland) en hoge ambtenaren van internationale organisaties die zich op politiek en wetenschappelijk vlak met deze uitdaging bezighouden (UNFCCC, UNESCO, IMO, Europese instellingen) verwelkomen. 

 

Tijdens het evenement zal aan de aanwezige staten, sectoren en organisaties worden voorgesteld om de Brussels Climate Change & Oceans Declaration te ondertekenen en zo hun betrokkenheid voor toekomstige generaties te herbevestigen.

Het gedetailleerd programma is beschikbaar op www.climateoceans.eu.

  • Om veiligheidsredenen is registratie verplicht. Alleen geregistreerde journalisten worden toegelaten tot het Egmontpaleis. Accreditatie kan worden aangevraagd op het volgende adres: climateoceans.press@health.fgov.be.
  • Een paar dagen voor het evenement zal een persdossier onder embargo beschikbaar zijn. De officiële foto's zullen beschikbaar zijn op www.belgaimage.be. Video's worden op de dag van het evenement ter beschikking gesteld van journalisten.
  • De hashtag gewijd aan dit evenement is #BEclimateoceans.
  • Een teaser is beschikbaar op https://youtu.be/wDA7k7lXJKI.
  • Voor al uw praktische vragen en wensen kunt u gebruik maken van ons speciaal pers-emailadres: climateoceans.press@health.fgov.be.
  • Perscontact: Jan Eyckmans, woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu: 0495/25 47 24