07 apr 2014 13:02

Persuitnodiging. Ivory crush: België vernietigt anderhalve ton in beslag genomen ivoor. Woensdag 9 april om 11u in het Koloniënpaleis, Paleizenlaan, 3080 Tervuren

Jaarlijks worden 36.500 olifanten gestroopt om hun ivoor, ofwel 100 per dag, 4 per uur of 1 om het kwartier. De Belgische autoriteiten willen een sterk signaal geven tegen de illegale handel in ivoor. Op 9 april zal meer dan anderhalve ton illegaal ivoor dat in beslag genomen is door de douane naar het Koloniënpaleis in Tervuren gebracht worden om er vernietigd te worden. De smokkelaars zijn gewaarschuwd: het ivoor dat illegaal op de markt gebracht wordt, kan niet anders dan in beslag genomen en vernietigd worden.


De pers wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement dat georganiseerd wordt door de dienst CITES van de FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu, de douanediensten van de FOD Financiën  en het IFAW  (International Fund for Animal Welfare).


Om 11 uur zullen de minister bevoegd voor het CITES-Verdrag, de vertegenwoordiger van de douane en de CEO van het IFAW uitleggen hoe de strijd tegen de illegale ivoorhandel gevoerd wordt. Om 11.30u zal de ivoorcrusher aangezet worden. Interviews zijn mogelijk vanaf dat moment, wie beelden wil maken van het ivoor kan dit vanaf 10.15u, voordat het vernietigd wordt.


De ambassadeurs van verschillende Europese en Afrikaanse landen zullen op dit evenement aanwezig zijn. De datum voor de ivory crush is niet toevallig gekozen: op 10 en 11 april zal de Europese Unie discussiëren over maatregelen om de illegale handel in wilde dieren en planten te bestrijden.


Op 8 april kan u op aanvraag de voorraad ivoor, die op Zaventem (Brucargo) beveiligd is opgeslagen, filmen en fotograferen. Indien u interesse heeft, kan u hiervoor Francis Adyns contacteren.

 

Contactpersonen:
FOD Financiën:
Francis Adyns. Tel : 02/576 22 44, GSM : 0470/76 22 44. Mail : francis.adyns@minfin.fed.be


FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Jan Eyckmans (NL). Tel : 02/524  90 45, GSM : 0495/25 47 24. Mail: jan.eyckmans@gezondheid.belgie.be
Joëlle Smeets (FR). Tel: 02/ 524 95 05, GSM: 0474/49 84 41. Mail: joelle.smeets@environnement.belgique.be


International fund for Animal Welfare:
Adrian Hiel. Tel: 0473/86 34 61. Mail:  ahiel@ifaw.org