17 sep 2015 13:06

Persuitnodiging: Marie Christine Marghem lanceert de campagne “Klik voor het klimaat”

Nu zondag 20 september zal Marie Christine Marghem, federaal minister verantwoordelijk voor het klimaat, samen met haar gewestelijke collega’s Joke Schauvliege, Céline Fremault en Paul Furlan, het startschot geven voor de campagne “Klik voor het klimaat” vanop “Landelijk Brussel”.

Deze campagne, gelanceerd tijdens de autoloze zondag, zal de burgers uitnodigen om een ambitieus klimaatengagement te ondersteunen tijdens de volgende klimaattop (COP21) in Parijs, die plaats vindt van 30 november tot 11 december 2015.

 

Meer dan 190 landen, waaronder België, zullen aan dit cruciale evenement deelnemen, waar politieke besluitvormers zich moeten uitspreken voor een nieuw mondiaal akkoord om de klimaatverandering beter te bestrijden en de opwarming van de aarde onder 2°C te houden.  

 

 

Programma

 

14u00 : Verwelkoming van de journalisten met een koud buffet

14u30 : Lancering van de campagne door Marie Christine Marghem, Joke Schauvliege, Céline Fremault en Paul Furlan.

 

Afspraak aan de stand van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in « Landelijk Brussel », op het Paleizenplein. De stand bevindt zich juist naast de middenberm. Landelijk Brussel is bereikbaar via de metro (Stations Troon of Park) en met de trein (Centraal-Station).

 

 

Voor meer informatie

 

 

  • Interviews :

 

Marie Christine Marghem, federaal minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling: Ariane VAN CALOEN (FR) - 0477 321 568 – Ingrid VAN DAELE (NL) – 0470 320 262

 

Céline Fremault, minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Adel LASSOULI - 0498 918 450

 

Joke Schauvliege, minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van de regering van het Vlaamse Gewest: Jan PAUWELS - 0495 891 567

 

Paul Furlan, minister van Lokale besturen, de Stad, Huisvesting en Energie van de regering van het Waals Gewest: Jean FASSIAUX - 0474 468 782